NOVOL

Works : CD & EP Jacket Cover

kogakusyu翔 : 大切なこと

 CD & EP Jacket Cover

kogakusyu-single1.jpg

kogakusyu-single2.jpg

kogakusyu-single3.jpg


ARTIST : kogakusyu翔
TITLE : 大切なこと
Release : 2010.3
CLIENT : PSW

ALL DESIGN & ILLUSTRATION by NOVOL

kogakusyu翔の10周年記念シングル

kogakusyu翔
http://www.kogakusyu-sho.jp/