NOVOL

Works : CONCORD session

SESSION15-タケウチカズタケ

 CONCORD session

concord15-tshirts.jpg
concord15-1.jpg
concord15-2.jpg
concord15-3.jpg


2013.3.13 @GRASSROOTS YOKOHAMA
80min common session with TAKEUCHI KAZUTAKE